Samskapar företag till säljbart* skick

*Säljbart i betydelsen hållbart, lönsamt och attraktivt.

Siffrorna fick konkurrens!

Jag har jobbat som auktoriserad revisor i många år. Med tiden har jag dock blivit mer intresserad av människor än av siffror, eftersom det i slutändan är människan som gör skillnad. Numera är min drivkraft att frigöra potentialen i medarbetare och organisationer för att uppnå bästa versioner av dem. Precis som i rollen som revisor vill jag bidra till ökade värden i företag. Skillnaden är att jag nu mer än någonsin inser människans betydelse för företagets siffror.

”Genom mitt bidrag till varje företag, och via varje medarbetare som växer, vill jag göra skillnad.”

Har ni nulägeskoll?

Vet ni precis vad era kunder och medarbetare anser om ert företag – och vet ni exakt vad var och en kan bidra med till verksamhetens utveckling? Med samtalet som verktyg hjälper Helklart er att få nulägeskoll.

Helklart kartlägger nuläget i ert företag och gör en insats där den behövs som mest. Med ett helhetsperspektiv på både siffrorna och människorna i företaget ökar vi dess långsiktiga värde, lönsamhet och attraktionskraft.

Ordning&reda

Ordning & reda

Skapa redovisning och rapportering som den borde vara.

Effektiva-processer

Effektiva processer

Skapa trygghet i verksamheten genom kartläggning och genomförande.

Engagerade-medarbetare

Engagerade medarbetare

Skapa interna ambassadörer genom samtal och uppföljning.

Engagerade-kunder

Engagerade kunder

Skapa externa ambassadörer genom utveckling av er kundrelation.

Telefon

070-315 65 15