Helklarts erbjudande

Helklart samskapar företag till säljbart skick. Vi hjälper företag att frigöra potential i både medarbetare och organisation – med syfte att bli sin bästa version.

Med säljbart skick menar vi inte att företaget ska säljas här och nu. Det handlar snarare om att skapa en långsiktigt hållbar version av företaget.

Många företag upplever att de inte får ut medarbetarnas fulla potential. Det kan handla om drivkrafter som inte tas till vara, uppföljning som hämmar önskvärda beteenden och att rädslan för att göra fel dominerar. Det kan också handla om haltande processer eller brist på fungerande arbetsverktyg.

Vi hjälper er att bygga ett framgångsrikt och attraktivt företag som möter medarbetarnas och kundernas behov. Med ordning och reda på era dokument, fungerande processer, en tydlig och förankrad målbild, engagerade medarbetare och engagerade kunder. Endast så erhålls den bästa grunden för lönsamhet!

Helklart kartlägger nuläget i ert företag och gör sedan en insats där den behövs som mest. Med helhetsperspektivet och samtalet som verktyg påverkar vi både företagets attraktionskraft och människans betydelse i det.
pussel

Erbjudandet i praktiken

  • Inledande djupsamtal med ledningen – utifrån det tas beslut om vilka de fortsatta insatserna blir
  • Djupsamtal med kunder och medarbetare för att kartlägga nuläget
  • Genomgång och analys av ekonomisk information
  • Genomgång av befintliga processer, dokumenthantering m.m.
  • Tydliggörande av önskat läge i form av syfte och mål
  • Fastställande av prioriterade beteenden utifrån företagets värderingar
  • Definiering av gapet mellan nuläge och önskat läge samt förslag på åtgärder och rekommenderad handlingsplan
  • Målstyrningsarbete där medarbetare involveras
  • Redovisningstjänster och ekonomisk rådgivning
  • Vid behov adjungerad styrelseledamot och interimschef

Telefon

070-315 65 15

E-post

helen@helklart.se