Min story

Har du någon gång känt dig som en udda fågel? Som att du inte riktigt passar in? För mig har tron på något annat varit så stark att jag har lämnat två partnerskap i välrenommerade revisionsbyråer. Det gör nog bara en udda fågel.

Men vad menar jag med ”något annat”? Jo, övertygelsen om att det är engagemangsnivån hos medarbetare och kunder som är det centrala för ett företags framgång.

Jag tror på...

... att med ett genuint intresse ta reda på vad medarbetarna har för drivkrafter – istället för att utgå från att alla drivs av pengar.
... att låta teamet närmast kunden ta besluten – istället för att någon högt upp i hierarkin ska bestämma hur det ska vara.
... en kontinuerlig dialog med kunderna för att bygga ett ömsesidigt förtroende – istället för att gissa vad kunderna vill ha.

Vinstsiffror i ett företag säger en hel del om lönsamhet och effektivitet – men de säger ingenting om kundnöjdhet, leveranstid och trivsel. Kort sagt, hur en medarbetare mår och hur nöjd kunden är kan inte utläsas av en siffra. Som företag får ni dessutom bara svar på det ni mäter – och det ni mäter påverkar hur medarbetarna beter sig och mår!

I rollen som revisor och företagsledare har jag gjort min beskärda del av förändringsarbete för att uppnå ökad effektivitet. Mina bästa upplevelser har varit när vi har involverat medarbetarna i hur vi ska uppnå gemensamt fastställda mål och när vi tillsammans har följt framgångarna via veckovisa avstämningar. Processer där var och en känner sig delaktig och får redogöra för sitt bidrag. Bara då har vi verkligen kunnat se styrkan hos varje enskild individ och hjälpt varandra att nå vårt bästa jag.

Idag driver jag Helklart, där jag är rådgivare i ekonomiska och strategiska frågor. Helklart står för färdigt, klart, transparent = i säljbart skick. Jag erbjuder helt enkelt tjänster för att företagen och dess medarbetare ska bli sin allra bästa version.

Helen Salmonsson, vd

Bird

Bakgrund

Auktoriserad revisor i totalt ca 20 år, 1997–

Kontorschef PwC, 2004–2016

Partner och styrelseledamot PwC, 2012–2016

Egen verksamhet i Helklart, 2016 – idag

Interim VD på Ekonomi Klara Papper, 2017

Styrelseledamot Virtual Gym Sweden AB (MyMowo), 2017

Partner, tf enhetschef, Grant Thornton, 2018

Medlem kontorsstyrelsen Handelsbanken Östersund, 2016 – idag

Styrelseledamot styrelseakademien Jämtland, 2018 – idag

Adjungerad styrelseledamot Woolpower, 2019 – idag

Telefon

070-315 65 15

E-post

helen@helklart.se